Η επέκταση του Karellis Group ολοένα αυξάνει τις ανάγκες μας για προσέλκυση ικανών στελεχών, τα οποία θα ενισχύσουν την ομάδας μας και θα συμβάλλουν δυναμικά στην επίτευξη των εταιρικών μας στόχων.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εξεύρεσης και επιλογής, αναζητούμε να εντοπίσουμε μια σειρά από χαρακτηριστικά που αφορούν στην εμπειρία, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων αλλά κυρίως χαρακτηριστικά που αφορούν την προσωπικότητά τους. Γιατί όταν η προσωπικότητα του κάθε εργαζομένου ενσωματωθεί αρμονικά στο μωσαϊκό των υπόλοιπων προσωπικοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας, συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη και επέκταση της εταιρικής μας κουλτούρας.

Στο Karellis Group εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών καθ’ όλη τη διαδικασία εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού και δεχόμαστε αιτήσεις από όλους όσους πιστεύουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη του οράματος μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή άλλων ατομικών χαρακτηριστικών.

Αν θέλετε και εσείς να γίνετε μέλος ενός Group, του οποίου η ηγετική θέση, το μέγεθος, η ευρεία σφαίρα δραστηριοτήτων και συνεργασιών προσφέρει ποικιλία ευκαιριών και επαγγελματικών εμπειριών, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συμπηρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

    el test